AC Lyra en AC Lierse smelten samen tot AV Lyra-Lierse

Jullie hebben de afgelopen weken/maanden mogelijk al wat in de wandelgangen gehoord aangaande een eventuele fusie of samensmelting van AC Lyra en AC Lierse. We begrijpen dat dit heel wat vragen oproept bij jullie. Met dit document willen we hierover de nodige informatie verschaffen alsook een aantal praktische zaken toelichten. We doen dit in de vorm van een FAQ (Frequently Asked Questions) zodat hier eenvoudig bijkomende zaken kunnen aan toegevoegd worden.

Waarom een samensmelting?

Laten we dit eerst even toelichten. In een ver verleden werden sportverenigingen soms gekoppeld aan politieke strekkingen. In de jaren 1900 ontstonden op deze manier in Lier twee sportverenigingen, namelijk deze van Lierse Sportkring, en de  Turn- en Sportvereniging Lyra. In hoofdzaak betroffen de sporten in die tijd voetbal en turnen. Later werden hieruit ook andere sporttakken opgericht, met name in 1947 atletiekclub Lyra, en in 1954 atletiekclub Lierse. Tot 1999 trainden beide clubs op verschillende locaties. In 1999 werd het Netestadion gebouwd en werd een atletiekpiste aangelegd, wat ook meteen de trainingsbasis werd voor zowel AC Lierse als AC Lyra. Ten gevolge van deze faciliteiten die in de loop der jaren verder uitgebouwd werden steeg het ledenaantal van atletiekbeoefenaars exponentieel tot een kleine 1000 leden.

Atletiekclubs draaien vooral of uitsluitend op vrijwilligers, die zich principieel kosteloos inzetten, ten bate van atleten, joggers, meetings organiseren, financiën en logistiek regelen etc… Met de drukte van het huidige leven zijn vrijwilligers heel schaars geworden. Het concept is bij velen ook helemaal veranderd. Vroeger was het normaal dat mensen zich volledige dagen inzetten voor een club, nu gaat het eerder over uren, te begrijpen uiteraard. Het wordt dan ook moeilijker en moeilijker om een atletiekclub draaiende te houden, laat staan een club verder uit te bouwen. Als er dan twee atletiekclubs in één (kleine) stad en op dezelfde atletiekpiste quasi volledig dezelfde dingen doen, dat is eigenlijk te gek voor woorden, en vooral weinig efficiënt. Dubbel materiaal aankopen, twee keer alles financieel en logistiek regelen, twee keer sponsors zoeken, twee keer vrijwilligers zoeken voor meetings, twee keer trainers zoeken om atleten en joggers te begeleiden.

In de nabije toekomst zal het Netestadion ook uitgebreid worden met een nieuw polyvalent gebouw en moderne kantine. Dit is hopelijk slechts het begin om de atletiekpiste verder uit te bouwen met bijkomende faciliteiten, zoals een opwarmingszone, tribune, windberg en eventueel een indoorhal. Zoiets betreffen evenwel grote projecten die gerealiseerd worden in overleg met de stad Lier. Hierbij is een éénduidige visie een belangrijk aspect om onderhandelingen meer kracht bij te stellen.

In dat opzicht werden met de besturen van Lyra en Lierse in het voorjaar 2022 de koppen bijeen gestoken met als doel te kijken of en hoe we met één Lierse atletiekclub verder door het leven kunnen gaan. Het werd al snel duidelijk dat een samensmelting een grote meerwaarde zou betekenen voor de sportende atleet/jogger uit Lier en omstreken, en dus werd een samensmeltingstraject in gang gezet.

Hoe gaat het lidmaatschap en/of de overgang praktisch in zijn werk voor de leden van beide clubs?

Momenteel en tot en met 15 oktober blijven beide clubs aangesloten bij de VAL. Indien er aan wedstrijden deelgenomen wordt, dient een atleet dus nog steeds voor zijn huidige club en met zijn huidige clubtenue te lopen.

Voor leden van AC Lyra verandert er niets ten opzichte van de vorige jaren. Zij dienen zich in de periode van september/oktober opnieuw aan te melden via een digitale inschrijving. Na de administratieve verwerking hiervan, verkrijgen zij een betalingsuitnodiging om het lidgeld voor het lidmaatschap bij de AV Lyra-Lierse in orde te brengen.

Voor leden van AC Lierse verandert er wel iets ten opzichte van vorige jaar, maar heel complex is het niet. De eerste stap van het ontbindingsproces (zie Hoe gaat zo’n samensmelting in zijn werk?) van AC Lierse, was ook ontslag nemen als lid van de VAL. Om over te gaan naar een andere club dient er principieel een aangetekend schrijven verstuurd te worden naar de huidige club, dit in de ‘open transferperiode’ van 15 september t.e.m. 15 oktober. Door ontslag te nemen bij de VAL, worden alle leden van AC Lierse automatisch ‘vrije leden’ en dit vanaf 16 oktober. Er dient dus door niemand een aangetekend schrijven gestuurd te worden. Vanaf 16 oktober kunnen zij dan ook officieel aangesloten worden bij AV Lyra-Lierse. Hiervoor dienen ook deze leden zich aan te melden via een digitale inschrijving. Na de administratieve verwerking hiervan, verkrijgen zij een betalingsuitnodiging om het lidgeld voor het lidmaatschap bij de vereniging in orde te brengen. Voor de digitale aanmelding hoeven leden van AC Lierse zeker niet te wachten tot 16 oktober. Bij voorkeur wordt er aangemeld tegen eind september zodat alles administratief kan voorbereid worden door het secretariaat en de leden op 16 oktober bij AV Lyra-Lierse aangesloten kunnen worden.

De link naar het digitale inschrijfformulier betreft Aanvraag vergunning AV Lyra-Lierse (https://shorturl.at/sJN5).

Ik ben nieuw in de atletiek en wil gewoon vanaf nu aan atletiek doen. Wat doe ik?

Nieuwe leden (= leden die het huidige seizoen nog niet bij AC Lyra of AC Lierse aangesloten waren), bv. leden die nu/met het nieuwe schooljaar starten met atletiek, melden zich best aan via het digitale inschrijfformulier van AC Lyra (ook leden van AC Lierse). Op die manier kunnen deze leden al verzekeringstechnisch bij AC Lyra aangesloten worden, en moeten zij zich nadien niet nogmaals inschrijven.

Hoeveel bedraagt het lidgeld?

Wat betreft de lidgelden worden de modaliteiten en bedragen van AC Lyra overgenomen. Hiertoe wordt er gewerkt met een basisbedrag en eventuele kortingen. Bij meerdere gezinsleden is een korting voorzien tot en met het 3de gezinslid. Verder wordt een reductie ten opzichte van het basislidmaatschap (zie verder) toegekend aan atleten die deelnemen aan wedstrijden en/of waarvan de atleten of ouders mee hebben geholpen bij organisaties (van de beide clubs) het afgelopen seizoen.

Basislidgeld

Type atleetBedrag
Basislidmaatschap (1e gezinslid)€ 160
Basislidmaatschap (2e gezinslid)€ 150
Basislidmaatschap (3e gezinslid)€ 140
Kangoeroes (2017+2016 – minstens 5 jaar)€ 140
Jogger (18+ en lopend bij jogbegeleider)€ 80
G-atleet€ 80

Kortingen

Type kortingKortingToepassing bij de jeugd (KAN-MIN)Toepassing v. cadet
Basislidmaatschap             Zilveren clubhart€ 4025-34 punten bij de sterrenslag of 8-11 meetingsbij 10-14 meetings + hulpbijdragen
Basislidmaatschap             Gouden clubhart€ 70≥ 35 punten bij de sterrenslag of   ≥ 12 meetingsbij ≥ 15 meetings + hulpbijdragen
Korting UIT-pas           kansentarief basis€ 30
Korting UIT-pas           kansentarief jogger/g-atleet€ 20
Zie hiertoe de voorwaarden zoals vermeld op https://www.uitpaslier.be/inhoud/uitpas-met-kansentarief. Bemerk hierbij dat het merendeel van de UIT-pas houders geen hebben recht op een korting/verlaagd tarief. De UIT-passen met kansentarief herken je aan het voorlaatste cijfer welke een 1 (één) betreft.

Het te betalen bedrag wordt automatisch berekend door het clubsecretariaat. Indien je meent dat het meegedeelde bedrag toch niet correct is, mag je hiervoor steeds een mailtje sturen (ken.follens@aclyra.com).

Wat gebeurt er met de trainingen?

De kernactiviteit van een atletiekclub is uiteraard het aanbieden van atletiek, door trainers en jogbegeleiders aan atleten en joggers. We beseffen dat op dat vlak twee clubs laten samensmelten geen evidentie is of wordt. Dat gaan we ook niet liggen forceren, en hierbij geldt eigenlijk zeker dat niets moet, maar wel alles kan.

Voorlopig en tot nader bericht vanuit het bestuur of uw huidige trainer verandert er voorlopig NIETS aan de trainingen.

Iedereen kan blijven trainen zoals nu, in de groepen zoals nu en de op de uren zoals nu (en bij zijn trainer zoals nu). Ook de recreanten/joggers, kunnen gewoon hun trainingen blijven doen, al dan niet op de piste.

Momenteel zijn beide besturen (of vertegenwoordigers) reeds gestart met een aantal verkennende gesprekken met verschillende trainers of trainersgroepen. De komende maanden gaan we vooral gebruiken om te observeren en te luisteren naar wat er allemaal leeft bij beide clubs. En op basis daarvan kunnen we eventueel bekijken, samen, of er bepaalde zaken beter of anders kunnen. Het doel van dit alles zou vooral moeten zijn de werking van AV Lyra-Lierse beter en efficiënter te maken dan de individuele werking van AC Lyra of AC Lierse apart. Het is dus wel de bedoeling om richting een zo optimaal mogelijke werking proberen te evolueren, maar we willen dit wel doen door ieders eigenheid, interesse en ambities te respecteren. Niemand zal verplicht worden om iets te doen wat hij niet wil doen.

Kan het of mag het dat bepaalde groepen op andere dagen of uren komen trainen? Zeker, maar stem kort even af met iemand van het bestuur van AC Lyra of AC Lierse. Op woensdagen en vrijdagen tussen 18.30 uur en 20.00 uur is de piste enorm bezet door de huidige jeugdatleten van AC Lyra. Extra jeugd kan hier nog wel bij, maar andere groepen voorlopig niet.

Is er al een idee hoe de nieuwe wedstrijd singlet er gaan uitzien?

Jawel. Gezien het nieuwe atletiekseizoen van start gaat op 16 oktober en de eerste wedstrijd reeds doorgaat met de Crosscup Relays (aflossingscross) op zondag 23 oktober is hieraan gewerkt de afgelopen maanden. Hieronder is het resultaat getoond.

* dit betreft een voorstelling vanuit een 3D-ontwerp – de tekst AV LYRA-LIERSE op het effectieve singlet zal gelijk aan het singlet zijn (dus ook recht)

Is er ook al een nieuw clublogo?

Nee, dat is er nog niet, maar we zijn hier wel mee bezig.

Hoe zit het met de organisaties/wedstrijden?

Voor het winterseizoen 2022-2023 worden alvast alle organisaties van beide clubs samengevoegd. Dit betekent dat AV Lyra-Lierse de Pallieterveldloop te Kessel zal organiseren (zondag 20/11), maar dat er ook terug de Powerplus Natuurlopen van Lier zullen doorgaan (26/11, 17/12, 21/01, 18/02 en 25/03 – tevens Memorial Jef Breugelmans). Voor het zomerseizoen zal verder ook terug een Memorial Dirk De Busser, Memorial Jos Verstockt en Memorial Marieke Vervoort georganiseerd worden.

Wij zijn van de kern van Schilde, hoe zit het daar mee?

De kern van Schilde maakt momenteel deel uit van AC Lierse. Alle leden van de kern van Schilde zullen dus ook automatisch ‘vrije atleet’ zijn, en dit vanaf 16 oktober. Vanaf 16 oktober kunnen zij bij eender welke atletiekclub van de VAL aansluiten. Via het bestuur van AC Lierse werd vernomen dat het bestuur van de kern van Schilde zich zal aansluiten bij ESAK te Essen. Principieel kunnen leden van Schilde ook aansluiten bij AV Lyra-Lierse. Er wordt bijgevolg best bij je huidige trainer gepolst wat hij/zij van plan is.

Waarom AV Lyra-Lierse?

Tijdens de besprekingen zijn een aantal namen de revue gepasseerd. Een nieuwe naam zou gelijk staan met een volledig nieuw begin. Een nieuwe naam wordt dan ook meestal maar gekozen bij een eventuele blaam van de oude naam en/of in geval van slechte tijden. Dit is bij onze clubs niet het geval. Beide clubs hebben een zeer rijk en positief verleden en dat wilden we vooral bewaard houden. Daarom werd dan ook gekozen om beide namen te combineren, zodat de werking en geschiedenis van beide clubs erkend blijft.

Hoe gaat zo’n samensmelting in zijn werk?

Om twee clubs (de officiële benaming is eigenlijk ‘vereniging’) te laten samensmelten zijn verschillende mogelijkheden. Eén daarvan is een werkelijke fusie waarbij een volledig nieuwe club opgericht wordt. De tweede en administratief eenvoudigste manier is dat één club zich ontbindt/ophoudt te bestaan en de leden van die club zich aansluiten bij de andere club. Deze laatste wordt dan feitelijk de nieuwe club, waarin alle middelen van beide clubs samen wordt ondergebracht. Gezien AC Lyra op een aantal belangrijke vlakken verder staat dan AC Lierse (bv. boekhoudkundig/administratief/statutair/…) werd onderling overeengekomen AC Lyra als basisclub zal behouden blijven. Dit heeft tot gevolg dat AC Lierse moet worden ontbonden.

Ook op deze manier dienen nog steeds een aantal wettelijke formaliteiten vervuld te worden. Een ontbinding van een vereniging kan slechts na goedkeuring op en door de algemene vergadering, het hoogste orgaan van een vereniging. De ontbinding van AC Lierse werd besproken en goedgekeurd tijdens de bijzondere algemene vergadering van 5 juli 2022. Een ontbinding gaat evenwel niet meteen in. We spreken hier over het eerst vereffenen van de club (= vrijstellen van nog lopende betalingen), waarna pas een ontbinding kan volgen. De effectieve ontbinding van AC Lierse is gepland rond april 2023. Hiertoe werden, eveneens op de bijzondere algemene vergadering, vereffenaars aangesteld, zijnde 3 van de huidige bestuursleden van AC Lierse, namelijk voorzitter Gino Van Looy, secretaris Herman Vets en penningmeester Tom De Crom. Zij zullen nu en de komende maanden de lopende zaken beheren en afhandelen m.b.t. de huidige club AC Lierse.

In het kader van de samensmelting werd ook gekozen voor een nieuwe clubnaam. Ook hiervoor is een algemene vergadering nodig, maar ditmaal aan de kant van AC Lyra. Op de buitengewone algemene vergadering van donderdag 1 september 2022 werd de naam Atletiekvereniging Lyra-Lierse of kort AV Lyra-Lierse goedgekeurd. Deze naamsverandering zal in september officieel gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, en zal ook gepubliceerd worden door de Vlaamse Atletiekliga (VAL) in hun officiële berichten.

Wie zal deel uitmaken van het nieuwe bestuur?

Officieel dienen de drie bestuurders van AC Lierse die als vereffenaar zijn aangesteld bij AC Lierse bij hun vereniging te blijven tot de ontbinding van de club, en kunnen tot dan geen lid worden van AV Lyra-Lierse, dus ook geen bestuurslid. Evenwel kunnen zij officieus al mee zetelen in het bestuursorgaan van AV Lyra-Lierse. Later zullen zij natuurlijk wel officieel deel uitmaken van het bestuursorgaan. Voorlopig wijzigen er dus geen basisfuncties binnen het bestuur.

Hoe gaan we verdere communicatie ontvangen?

We zullen dit document en eventuele toevoegingen op een aparte webpagina zetten. De link hiernaar betreft  https://www.aclyra.com/wp/samensmelting-ac-lyra-en-ac-lierse/ en https://www.aclierse.be/samensmelting-ac-lierse-en-ac-lyra/

Wat als we specifieke vragen hebben?

Specifieke vragen kunnen gesteld worden aan Simon Chovau (simon.chovau@aclyra.com) of Herman Vets (lier@val.be).

Wie zijn jullie eigenlijk allemaal?

Hierbij een overzicht van de mensen die in beide bestuursorganen momenteel zetelen.