Het spijt ons u het heengaan van Frans Tibax te moeten melden.

Hoewel Frans minder gekend was bij de clubleden van de laatste 10 jaar, herinneren onze oudere clubleden hem zeker nog vanwege zijn niet aflatende inzet voor onze club.

Frans maakte de start van de club misschien niet mee, al snel daarna pikte hij zijn rol op als secretaris en zal dit gedurende tientallen jaren met verve doen.

Ook in het bredere atletiekwereldje was Frans actief; bijvoorbeeld als penningmeester van het Provinciaal Comité.

Ons medeleven gaat uit naar familie, vrienden en direbaren.

Dat hij rust in vrede!