Jeugdbeleidsplan K. Lierse AC

Inleiding

K. Lierse Atletiekclub werd gesticht in 1954. Sindsdien is er steeds geprobeerd om de jeugd te motiveren om de atletieksport te beoefenen. Eerst met primitieve middelen, nadien op onze assepiste te Kessel en sinds 1998 op de nieuwe kunststofpiste te Lier. Bovendien hebben wij sinds een 20-tal jaar een zeer goed draaiende onderafdeling te Schilde. In 2014 telde onze club in totaal 216 jeugdleden die een vergunning hebben als wedstrijdatleet en waarvan ongeveer de helft in 2019 ook effectief heeft deelgenomen aan minstens 1 wedstrijd. In dit beleidsplan willen we ten eerste onze visie over jeugdatletiek geven. Verder komt aan bod hoe we atleten aantrekken, informeren en motiveren. In het tweede deel geven we een uitgebreid overzicht van onze trainers en trainingen. Tenslotte belichten we onze doelstellingen op korte en langere termijn.


A. ALGEMEEN

1. Algemene visie over jeugdatletiek

K.Lierse A.C. is een club waarin iedereen terecht moet kunnen. Zowel getalenteerde als minder getalenteerde jongeren uit alle bevolkingsklassen. De trainingen bij de allerjongsten verlopen eerder spelenderwijs. Iedereen wordt wel gemotiveerd om deel te nemen aan wedstrijden. Zo raden we onze jeugdatleten steeds aan om een startnummer aan te vragen. Doch, we willen teveel druk tijdens wedstrijden vermijden, vooral bij de allerjongsten. Dit om de jongeren zeker niet te demotiveren op die manier en om te vermijden dat zij geblesseerd zouden geraken door te intensieve trainingen. Het is voor ons zeer belangrijk om van jongs af aan een clubgevoel te creëren bij de atleten. Daarom hechten we veel belang aan interclubs en wedstrijden waaraan in clubverband wordt deelgenomen zoals het AAS-criterium. Hierbij is het ook belangrijk de ouders hierbij te betrekken.

2. Manieren om jeugd aan te trekken

Jaarlijks organiseren van een scholencross:

 • in Berlaar (ism gemeentebestuur)
 • in Lier (ism sportdienst Lier en A.C. Lyra)
 • in Schilde

Jaarlijks organiseren van 6 sportkampen (3 te Lier en 3 te Schilde) tijdens de schoolvakanties:

Deze duren 5 dagen en staan open voor alle kinderen tussen 6 en 14 jaar, zowel aangeslotenen als niet-aangeslotenen. Zij krijgen zo de kans om kennis te maken met de atletieksport en op de laatste dag ook hun kunnen te testen. De kampen worden geleid door gediplomeerde trainers of mensen met een onderwijsdiploma die veel ervaring hebben in de atletieksport.

Samenwerking met scholen uit de omgeving voor bv organisatie sportdagen. Het gaat  zowel om lagere schoolkinderen als om scholieren uit het secundair onderwijs, alsook om leerlingen uit het bijzonder onderwijs.

Deelnemen aan initiatieven van de gemeentelijke sportdienst:

 • Sport Na School waarbij leerlingen de kans krijgen om trainingen van de club te volgen;
 • Aanwezigheid op de Lierse en Schildese sportbeurs waarop clubs de kans krijgen om zich voor te stellen aan het grote publiek;
 • Nieuwe atleten krijgen ook steeds de kans om enkele trainingen kosteloos te volgen alvorens ze zich aansluiten.

We hebben een groepje kangoeroes (atleetjes van 6 jaar die mogen aansluiten bij de VAL als recreant), dat eveneens een ‘instapgroepje’ is voor kinderen van 5 jaar, die dus nog te jong zijn om aan te sluiten. Zij maken op 1 keer per week, op dinsdag, kennis met de atletieksport. Dit gebeurt spelenderwijs, maar zij krijgen zeker de kans om kennis te maken met de ‘echte’ disciplines.

3. Info voor atleten en ouders

Er zijn verschillende kanalen om informatie te vinden over K. Lierse A.C. Onze website (www.aclierse.com) is voor iedereen toegankelijk. Verder bestaat er een infobrochure die ook wordt verspreid op hierboven beschreven activiteiten. Alle aangeslotenen krijgen 4 keer per jaar ons Clubblad waarin uitslagen, foto’s, info en nieuwtjes te vinden zijn. De trainers van pupillen en miniemen hebben verder zelf het initiatief genomen om een nieuwsbrief per e-mail te versturen naar de ouders van al hun atleetjes. Bij de onderafdeling in Schilde bestaat er een speciaal krantje met info voor de allerjongsten gemaakt door hun trainers. Tenslotte is ook het persoonlijk contact tussen trainers en bestuursleden enerzijds en ouders en atleten anderzijds zeer belangrijk. De ouders moeten gemotiveerd worden om de vorderingen van hun kinderen van dichtbij te volgen. Een groeiend aantal ouders is de laatste jaren zelf ook actief als atleet of recreant en deze evolutie kunnen we alleen maar toejuichen.

4. Motiveren van atleten

A.C. Lierse heeft verschillende initiatieven genomen om de atleten te motiveren om deel te  nemen aan wedstrijden. Tijdens de winter:

 • Crosskampioen: voor de beste crosser in elke categorie.
 • Regelmatigste crosser: voor de beste crosser in elke categorie die ook nog een behoorlijk aantal crossen heeft gelopen.
 • Beloning voor elke jongere die aan minstens 8 crossen heeft deelgenomen.
 • Eigen initiatieven van trainers.
 • Kampioenenviering met prijzen voor atleten die titels of ereplaatsen hebben behaald.
 • Eigen kampioenenviering voor de atleten van Schilde.

Merk wel op dat de benjamins, pupillen en miniemen alleen trofeeën en prijzen in natura ontvangen, geen financiële beloningen.

5. Nevenactiviteiten

Jaarlijks in de periode maart-april een trainingsweekend aan zee waarin ook trainingen voor de jongeren op het programma staan. – De atleten van Schilde gaan jaarlijks een week op stage tijdens de paasvakantie. – Kerstfeestje voor jeugd en hun ouders. – Ludieke training bij het einde van het zomerseizoen. Het is een soort teambuilding waaraan alle leden, jong en oud, samen deelnemen.


B. TRAININGEN

1. Trainers

Te Lier:

 Instapgroepje (5-jarigen) en kangoeroes (6 j)

Jelle Gerets of Nico Van De Wouwer: op donderdag
 Benjamins (7-9j) Jelle Gerets: 1x/week 
   Nico Van De Wouwer: 1x/week
 Pupillen en miniemenLuc Bax (initiator), Carl Van Roeyen 
 Pupillen en miniemen Jan Van Elsacker (trainer B), Kristel Bertels (Bach. LO) 
 Hoog- en verspringen Carl Van Roeyen

Te Schilde:

 Benjamins
 Andy Morreel (aspirant-initiator)
 Pupillen Diana Wuyts (initiator), Edwig Van den Nieuwenhuysen (aspirant-initiator)
 Miniemen Luc Mariën (initiator), Ilse Blockx (initiator)
 Cadetten en scholieren Diana Wuyts (initiator)
 Tijdens de wedstrijden hulp voor het begeleiden van atleten van Bart Bervoets (aspirant-initiator)

2. Uren trainingen

Te Lier: dinsdag en donderdag van 19 tot 20.30u (benjamins tot 20u) Cadetten en scholieren: extra training tijdens weekend op de piste of op andere locatie.

Te Schilde: dinsdag en donderdag van 18.30 tot 20u.

3. Evaluatie van atleten

 • Voor de beste atleten wordt zoveel mogelijk het talentdetectiesysteem van de VAL toegepast.
 • Atleten die hiervoor in aanmerking komen worden aangespoord om deel te nemen aan talentendagen.
 • Geselecteerde atleten worden gevraagd om zoveel mogelijk provinciale en federale trainingen bij te wonen.

4. Trainersvergadering

Ongeveer om de 2 maanden vergaderen alle trainers onder leiding van hoofdtrainster Christel Van Hove. Zij bespreken hierin het trainersbeleid van de club en een aantal praktische zaken. Het clubbestuur krijgt hierover uitleg indien nodig. 2 personen van de onderafdeling van Schilde kunnen de maandelijkse bestuursvergadering bijwonen en aldaar overleggen met de mensen van Lier.


C. DOELSTELLINGEN

1. Voor de nabije toekomst

 • Infovergadering voor ouders plannen
 • Meer aandacht voor werpnummers bij cadetten en scholieren

2. Te realiseren tegen 2022

 • Organiseren van nevenactiviteit voor jeugd om groepsgevoel te verbeteren.
 • Het diploma van zilveren jeugdclub behalen.
 • Meer trainingen voor specifieke disciplines.
 • Meer (gediplomeerde) trainers.
 • Atleten meer motiveren om deel te nemen aan wedstrijden.
 • Ouders meer betrekken bij de club.